Ühe kaardi üksikasjad

Kirje ID:
Kaardi nimi:
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]:
Kaardistuse algus ja lõpp: -
Maakond (piirkond):
Mõõtkava:
Koordinaatsüsteem:
Kaardi tüüp:
Paljundusviis:
Originaalfaili vorming:
Tellija (omanik) ja tema kontakt:
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Varasemad kaardid:
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus:
Lisateave:
Põhikaardi lehe nr:
Esinduskoha koordinaadid
Pindala [km²]:
Vaade: Ropka1974.png
Lisavaade: Ropka_1973.jpg
Pisivaade: Ropka1974
Zoom:
Piirid:
Salvestada saab vaid toimetaja õigustega sisse loginud kasutaja.
Detailvaatesse Kaartide loetelusse

Eraldise piiride muutmiseks vali kaardilt pliiatsiga nupp.

Eraldise digimiseks vali kaardilt eraldise märgiga nupp. Digimise lõpetamiseks kliki sama nuppu uuesti.