Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: Käpaliste kaardistus
Maakond (piirkond): Tartumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2004 – 2009
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: Muu/teadmata
Kaardi tüüp: Taimestikukaart
Paljundusviis: digikoopia
Originaalfaili vorming: Idrisi rst
Tellija (omanik) ja tema kontakt: Tartu Ülikool
Välikaardistajad (nende osa): Kalle Remm, Liina Remm, Madli Linder, Anneli Palo
Joonestajad (nende osa): Kalle Remm
Esmakasutus üritusel: Remm K., Remm L. 2009. Similarity-based large-scale distribution mapping of orchids. Bidiversity and Conservation
Kaardistuse lühikirjeldus:
Pikem kirjeldus: Kokku läbiti välivaatlustel 1161 km, sellest suur osa soisel maal. Vaates oleval joonisel on kujutatud 12 käpaliseliigi tõenäolist esinemist (roheline) ja puudumist (kollane) uuritaval alal. Suuremal kaardil on tõenäoline liikide arv 12st. Liigid: A ― Listera ovata, B ― Dactylorhiza incarnata, C ― D. baltica, D ― D. fuchsii, E ― D. russowii, F ― Epipactis palustris, G ― E. helleborine, H ― Malaxis monophyllos, I ― Goodyera repens, J ― Gymnadenea conopsea, K ― Neottia nidus-avis, L ― Ophrys insectifera
Põhikaardi lehe nr: 5444
Esinduskoha laiuskraad: 58.122161865234375
Esinduskoha pikkuskraad: 26.460750579833984
Pindala [km²]: 300.83
Vaade: 12käppa.gif
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse