Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: Põõsasmaran Harkumaal
Maakond (piirkond): Harjumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2008 – 2014
Mõõtkava: 1: 20 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Taimestikukaart
Paljundusviis: digikoopia
Originaalfaili vorming: Idrisi rst
Tellija (omanik) ja tema kontakt: Tartu Ülikool
Välikaardistajad (nende osa): Kalle, Mare ja Liina Remm
Joonestajad (nende osa): Kalle Remm
Esmakasutus üritusel: Veel ilmumata teaduspublikatsioon
Kaardistuse lühikirjeldus: Põõsamarana katvuse kaardistus
Pikem kirjeldus: Kaardil on kombineeritud välivaatluste tulemused ja kohatunnuste järgi arvutatud hinnangud. Välitööde kõigus läbiti jalgsi umbes 700 km. Suur osa sellest mätlikul maal ja puhmastes. Uuringu esimene osa on avaldamisel ajakirja Metsanduslikud Uurimused (Forestry Studies), teine osa on 1. 09.2016 toimetamisel ajakirjas BMC Ecology.
Põhikaardi lehe nr: 6371
Esinduskoha laiuskraad: 59.35097885131836
Esinduskoha pikkuskraad: 24.325180053710938
Pindala [km²]: 1091.55
Vaade: PõõsasmaranaKatvus.gif
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse