Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 54.334
Maakond (piirkond): Valgamaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 5
Kaardistuse algus ja lõpp: 2005 – 2007
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Taimestikukaart
Paljundusviis: digikoopia
Originaalfaili vorming: Microstation V8
Tellija (omanik) ja tema kontakt: TÜ geograafia osakond
Välikaardistajad (nende osa): Anneli Palo, Kalle Remm, Madli Linder
Joonestajad (nende osa): Kalle Remm, Tiiu Kelviste, Madli Linder
Esmakasutus üritusel: Pole kasutatud
Kaardistuse lühikirjeldus:
Pikem kirjeldus: Võimaliku üleriigilise taimkattekaardi näidis, mis sai tehtud väljavõttena Otepää Looduspargi taimkattekaardistsuse projekti raames. Lisavaade on detailsem.
Põhikaardi lehe nr: 54334
Esinduskoha laiuskraad: 58.0572509765625
Esinduskoha pikkuskraad: 26.329479217529297
Pindala [km²]: 25
Vaade: 54334_tmk_eelvaade.png
Lisavaade: 54334_tmk.png
Toimeta Kaartide loetelusse