Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 52843
Maakond (piirkond): Muu/teadmata
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2001 – 2002
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll 19. … 22. juulil 2002
Pikem kirjeldus: 199 parandust
Põhikaardi lehe nr: 52843
Esinduskoha laiuskraad: 58.52381896972656
Esinduskoha pikkuskraad: 23.0130615234375
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse