Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 53343
Maakond (piirkond): Pärnumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2001 – 2001
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll 20.10.2001-21.10.2001
Pikem kirjeldus: Osales Lea Pauts. 104 parandust
Põhikaardi lehe nr: 53343
Esinduskoha laiuskraad: 58.07664108276367
Esinduskoha pikkuskraad: 24.72028923034668
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse