Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 64721
Maakond (piirkond): Lääne-Virumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2006 – 2006
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Eelkõige Jaanuse kontrollitud
Pikem kirjeldus: Maaameti järelkontroll tuvastas kaardistuses olulisi vigu ja Kalle Remmilt kaardikontrolli enam ei tellitud.
Põhikaardi lehe nr: 64721
Esinduskoha laiuskraad: 59.273101806640625
Esinduskoha pikkuskraad: 26.148780822753906
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse