Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 52902
Maakond (piirkond): Saaremaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2002 – 2002
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll
Pikem kirjeldus: Suurema osa tööst tegi Jaanus Remm
Põhikaardi lehe nr: 52902
Esinduskoha laiuskraad: 58.56266784667969
Esinduskoha pikkuskraad: 22.410465240478516
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse