Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 52513
Maakond (piirkond): Saaremaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2002 – 2002
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll. Osales Jaanus Remm.
Pikem kirjeldus:
Põhikaardi lehe nr: 52513
Esinduskoha laiuskraad: 58.24953079223633
Esinduskoha pikkuskraad: 22.509719848632812
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse