Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 64953
Maakond (piirkond): Lääne-Virumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2006 – 2006
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll
Pikem kirjeldus: Osalesid Tiiu Kelviste ja Jaanus Remm
Põhikaardi lehe nr: 64953
Esinduskoha laiuskraad: 59.48765182495117
Esinduskoha pikkuskraad: 26.692100524902344
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse