Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 51384
Maakond (piirkond): Saaremaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2002 – 2002
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll 2.-5. august 2002
Pikem kirjeldus: 141 parandust.
Põhikaardi lehe nr: 51384
Esinduskoha laiuskraad: 58.06433868408203
Esinduskoha pikkuskraad: 22.093809127807617
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse