Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: Metsastuv kultuurmaa 1
Maakond (piirkond): Tartumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2004 – 2004
Mõõtkava: 1: 5000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Taimestikukaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Microstation 95
Tellija (omanik) ja tema kontakt: Kalle Remm / Tartu Ülikool
Välikaardistajad (nende osa): Kalle Remm
Joonestajad (nende osa): Kalle Remm
Esmakasutus üritusel: Katre Palo lootis seda andmestikku magistritöös kasutada, aga pere-elu tuli vahele.
Kaardistuse lühikirjeldus:
Pikem kirjeldus: Puistu kaardistus metsastuval põllul. Iga eraldise puhul on hinnatud puistu koosseis, üldkatvus ja kõrgus. Mullaliigi saab mullakaardilt. Eraldisi on kokku 187. Eraldised on Microstation vormingus, atribuudid MS Access andmebaasis. Välivaatlused juuli-august 2004.
Põhikaardi lehe nr: 5454
Esinduskoha laiuskraad: 58.251670837402344
Esinduskoha pikkuskraad: 26.447410583496094
Pindala [km²]: 0.72
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse