Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 54644
Maakond (piirkond): Tartumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2005 – 2005
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse osaline välikontroll juulis 2005
Pikem kirjeldus: 36 parandust.
Põhikaardi lehe nr: 54644
Esinduskoha laiuskraad: 58.32318878173828
Esinduskoha pikkuskraad: 26.517820358276367
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse