Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 64882
Maakond (piirkond): Ida-Virumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2006 – 2006
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll
Pikem kirjeldus: 162 viga. Otsus: kaardileht vajab uut kaardistust ja uut kontrolli.
Põhikaardi lehe nr: 64882
Esinduskoha laiuskraad: 59.33911895751953
Esinduskoha pikkuskraad: 27.296049118041992
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse