Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 64764
Maakond (piirkond): Ida-Virumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2006 – 2006
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: E.O.Map
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll
Pikem kirjeldus: 56 viga
Põhikaardi lehe nr: 64764
Esinduskoha laiuskraad: 59.30263137817383
Esinduskoha pikkuskraad: 26.941099166870117
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse