Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: Mõndavere
Maakond (piirkond): Lääne-Virumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2004 – 2004
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: Maa-amet
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll
Pikem kirjeldus: Kontrolliti kaardilehtede 64802, 64804, 64811, 64813 kokkupuuteala. tehti 131 parandust.
Põhikaardi lehe nr:
Esinduskoha laiuskraad: 59.38882064819336
Esinduskoha pikkuskraad: 25.93674087524414
Pindala [km²]: 24.48
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse