Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 64112
Maakond (piirkond): Jõgevamaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2003 – 2003
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: Maa-amet
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll 23. - 29. oktoober 2003
Pikem kirjeldus: 191 parandust
Põhikaardi lehe nr: 64112
Esinduskoha laiuskraad: 58.73611068725586
Esinduskoha pikkuskraad: 26.029300689697266
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse