Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 54071
Maakond (piirkond): Võrumaa
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 2003 – 2003
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt: Maa-amet
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus: Kaardistuse välikontroll 30. august kuni 3. september 2003
Pikem kirjeldus: 441 (!!) parandust
Põhikaardi lehe nr: 54071
Esinduskoha laiuskraad: 57.73101043701172
Esinduskoha pikkuskraad: 26.896190643310547
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse