Ühe kaardi üksikasjad

Kaardi nimi: 54444
Maakond (piirkond): Muu/teadmata
EOL kood:
Horisontaalide lõikevahe [m]: 0
Kaardistuse algus ja lõpp: 1997 – 1997
Mõõtkava: 1: 10 000
Koordinaatsüsteem: LambertEst
Kaardi tüüp: Eesti põhikaart
Paljundusviis: Muu/teadamata
Originaalfaili vorming: Muu/teadamata
Tellija (omanik) ja tema kontakt:
Välikaardistajad (nende osa):
Joonestajad (nende osa):
Esmakasutus üritusel:
Kaardistuse lühikirjeldus:
Pikem kirjeldus:
Põhikaardi lehe nr: 54444
Esinduskoha laiuskraad: 58.14374923706055
Esinduskoha pikkuskraad: 26.50507926940918
Pindala [km²]: 25
Vaade:
Lisavaade:
Toimeta Kaartide loetelusse