Tervitus Kalle Remmi veebilehe külastajale!

Pean ennast eelkõige looduseuurijaks, kelle peamine huvi on ruumilise paiknemise üldistav, kirjeldav ja modelleeriv kujutamine ehk kaardistamine. Seega nii välikaardistamine kui ka arvutuste tulemusel saadud kaardid. Arvutatud kaarte on nimetatud hinnangulisteks kaartideks, kuigi ka otsene välikaardistus sisaldab päris suure osa kaardistajast sõltuvaid hinnanguid.

Huvi kaartide ja looduse kaardistamise vastu tekkis lapsepõlves:

  • sirvides isa kabinetis nõukogude võimu eest kõrvale pandud Eesti kaarte ja kaarte NL piirkondadest, kus isa oli ekspeditsioonil käinud;
  • lugedes reisikirju. Neist olid eriti mõjusad Vladimir Arsenjevi Läbi taiga ja Derzu Uzala.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis CV in English

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Publikatsioonid infosüsteemis ResearchGate

Viited raamatukogudevahelises kataloogis ESTER

Artikkel Tartumaa spordileksikonis